Astrologiskolen del 6: Aspektene er nøkkelen til dine livstema

Planetene er som mennesker. I et nabolag kan det være godt å bo, men ulike beboere kan ha forskjellige relasjoner til hverandre. Noen harmoniske, andre konfliktfylte. Slik er livet, og slik er det også i astrologien. Aspektene handler om dynamikken på godt og vondt mellom planetene, og speiler hvor kompliserte vi er som mennesker. Aspektene viser hvor skoen trykker, og gir innsikt i dine mest sentrale livstema.

En kvinne ringte meg en gang og sa:

– Jeg forstår det meste i horoskopet mitt, unntatt alle disse rare strekene på kryss og tvers.

Disse «rare strekene» kalles aspektene. De utgjør den fjerde byggesteinen i hva som omtales som de fire byggesteinene i astrologien. De tre andre er tegnene, planetene og husene. Spesielt i horoskoptolkning er kanskje aspektene noe av det aller viktigste. Hvis det fremstår kun som «rare streker», går en glipp av den indre dynamikken i horoskopet. Sammenliknet med et hus tilsvarer tegnene grunnmuren, planetene veggene, husene taket og aspektet det elektriske ledningnettet i huset.

Forholdet mellom planetene

Aspektene er vinkelavstanden mellom planetene. Planetene er som mennesker, og de reagerer ulikt avhengig av hvordan de er plassert i forhold til hverandre. Du har sikkert opplevd det selv. Å sitte rett overfor en person føles ofte konfronterende og direkte. Å sitte mer på skrå oppleves mer avvæpnende og harmonisk.

Det er tre typer aspekter: harmoniske, konfliktfylte og nøytrale. Disse er igjen inndelt i tradisjonelle, mindre og esoteriske aspekter. De sistnevnte lar vi ligge i denne omgang og konsentrerer oss om de tradisjonelle, også kalt hovedaspektene, og noen av de mindre aspektene.

Dette er del av det astrologiske alfabetet. Dette må kunnes like godt som tegn og planeter med gradtall, navn og symboler. Det må sitte i ryggmargen som gangetabellen. Det er kanskje ikke så underholdene å lære.

Underholdningen ligger i å forstå logikken og universets kunstverk i de harmoniene og disharmoniene aspektene. Astrologi er i sin essens matematisk, eller astrologi er livets algebra, som det er blitt sagt. For en matematiker er tall og kombinasjoner kunst. Astrologi er også en slik estetisk kunstform, hvor Gud er kunstneren.

Å forstå aspektene

Aspektene er en avledning av stjernetegnene. Med god forståelse av tegnene er det lettere å forstå aspektene. Vi skal her anvende en metode for å forstå aspektene. Den består i å ta utgangspunkt i den naturlige Zodiaken. Det vil si et horoskop som starter på 0° Væren, eller med dette punktet på Ascendanten.

Bildet under: Aspektene med utgangspunkt i 0° Væren.

Harmoniske aspekter

Trigonet – 120°

Det mest harmoniske aspektet er trigonet på 120°. I den naturlige Zodiaken, når man starter på 0° Væren og trekker to linjer på hver 120°, vil disse lande på 0° Løven og 0° Skytten. Se det for deg, sjekk illustrasjonen og vær sikker på at du forstår metoden før du leser videre.

Grunnen til at dette blir harmonisk, er fordi dette er tre stjernetegn i samme element, alle er ild. Ta en Vær, Løve og Skytte og plasser dem i samme rom. Det blir ofte en gemyttlig og høyrøstet stemning med felles forståelse i felles entusiastisk og livsbejaende innstilling til livet. Så når planeter havner i denne vinkelavstanden til hverandre, betyr det at de får et tilsvarende harmonisk forhold til hverandre. De utveksler energier, de samarbeider, støtter, forsterker og får fram de beste egenskapene i hverandre. Her flyter ting lett, suksess kommer uanstrengt, og gaver og talenter viser seg ofte.

Faren med trigoner er at det kan bli en sovepute. Personer i samme element kan også få det kjedelig sammen fordi de er for like med for mye til felles. Personen kan unngå å anstrenge seg i møte med livets utfordringer. Faktisk har mange kriminelle overskudd på trigoner. De forventer at ting skal komme til dem uten anstrengelse, og når det ikke skjer, tas det snarveier. Eller som det astrologiske ordtaket sier: De sklir til helvete på sine trigoner.

Sekstilen – 60°

Sløve astrologer tolker ofte dette aspektet som et mildere trigon. Det er ikke direkte feil, men en mister noe av karakteren til dette aspektet. La oss se hvordan det forholder seg til Zodiaken. Når man strekker to linjer på 60° fra 0° Væren, havner disse på henholdsvis 0° Tvillingene og 0° Vannmannen. Dette er to lufttegn, begge relatert til kunnskap, informasjon og nye ideer.
I kombinasjon med Væren, et ildtegn, blir dette en eksplosiv blanding av ild og luft. De virker sterkt inspirerende på hverandre. Væren bringer entusiasme og handlekraft og fyres opp av impulser og nye ideer. Det er som å blåse på ilden. Sekstilen er derfor et læreaspekt. Det viser hvor personen har kunnskapen, lett for å lære og på en harmonisk måte kan ta til seg ny informasjon, nyttiggjøre seg den og sette den ut i livet.

Halvsekstil – 30°

Dette er heller ikke et mildt sekstilaspekt, men et eget aspekt med egen karakter. 30° fra 0° Væren blir 0° Tyren og 0° Fiskene. Elementmessig er ikke dette spesielt harmonisk fordi hverken jord eller vann går godt sammen med ild. Aspektet er snarere «en stein i skoen» og et irritasjonsmoment. Det viser noe av dynamikken mellom et stjernetegn og det foregående og påfølgende tegnet.

Det er en indre utvikling mellom tegnene hvor hvert tegn går over i det neste. Det vil si at det foregående tegnet inneholder tegnets fortid, underbevissthet og skjulte sider. Det kommende tegnet er hva tegnet streber mot å virkeliggjøre for å komme til neste stadium i utviklingen. På denne måten kan dette aspektet handle om en læreprosess. Det positive er at nabotegnene kjenner hverandre ved å dele fortid og framtid sammen. Derfor regnes dette som et harmonisk aspekt, men likevel med en annen dynamikk enn de to foregående harmoniske aspektene.

Konfliktfylte aspekter

Kvadraturet – 90 °

Vår metode fører her til Væren i relasjon til henholdsvis Krepsen og Steinbukken. Dette er begge vanskelige kombinasjoner, den ene av ild og vann, den andre av ild og jord. I tillegg er begge kardinaltegn. De har til felles å ville bestemme, lede og styre i hvert sitt element. Det blir det lett bråk av.

Dette er det mest utfordrende aspektet og viser ofte til sider i personen det er vanskelig å integrere med motstridene krefter og indre spenninger. Det skaper en irritasjon og driver personen til å handle. Det er ingenting vi lærer mer av enn smerte og ubehag, så kvadraturene har en viktig funksjon. Suksessfulle og berømte personer har ofte sterke kvadraturer. Det tvinger dem til å overkomme indre motstand og konfrontere sine utfordringer. Kvadraturene viser ikke styrke, men er hvor personen utvikler styrke i den grad vedkommende takler problemene dette aspektet fører med seg.

Halvkvadraturet – 45°

Den lettvinte løsningen er igjen å tolke dette som et mildt kvadratur, men la oss se hvordan dette aspektet forholder seg til Zodiaken. Dette blir et forhold mellom 0° Væren og henholdsvis 15° Tyren og 15° Vannmannen. Dette er begge faste tegn. Det byr på utfordringer for det dynamiske kardinaltegnet Væren.

Tradisjonelt er 15° i faste tegn regnet som et spesielt betent sted av stahet. Så halvkvadraturet byr på motstand og stagnasjon, hvor en kan sitte fast. Det er frustrerende og liten felles forståelse fordi ulikhetene er for store. Viljer står mot hverandre. Det kommer ikke til uttrykk i åpen konflikt som det gjør når kardinaltegnene stanger sammen som i kvadraturet, men forblir en underliggende spenning.

Sesqikvadratet – 135°

Dette er et spesielt hissig aspekt. Det signaliserer spenninger som ligger under overflaten, og opphopet frustrasjon over lang tid som plutselig eksploderer på overflaten. Dette er 90° pluss 45°, en dobbelkonfekt av to harde aspekter. I Zodiaken blir dette aspekter mellom 0° Væren og 15° Løven og 15° Skorpionen.

Igjen blir det en konflikt mellom kardinaltegn og faste tegn. Væren og Løven er en god kombinasjon, så aspektet har sine lyse sider. En god utnyttelse av energiene kan derfor også brukes konstruktivt. Det vil også gjelde for Væren og Skorpionen. Begge tegnene har til felles å være styrt av Mars. Kan de overkomme ulikhetene ved å være i forskjellige elementer, kan dette aspektet også vise seg fra sine konstruktive sider.

Nøytrale aspekter

Konjunksjonen – 0°

Å kalle dette et nøytralt aspekt er misvisende. Det er det sterkeste aspektet av dem alle, men utfallet av om aspektet er harmonisk eller konfliktfylt, er avhengig av flere forhold.

Når to planeter deler samme gradtall, er de i konjunksjon. Det er litt som ekteskapet – det kan gå begge veier. Det kan gjøre begge parter lykkelige, forsterke og få fram det beste i hver av dem. Eller det motsatte, hvor partene har en destruktiv effekt på hverandre, gjør livet miserabelt og frustrerende og det er vanskelig å være under samme tak.

Konjunksjonen virker alltid forsterkende på planetene det gjelder. De må imidlertid tilpasse seg hverandre, og det energimessige uttrykket er en kombinasjon av planetene som er involvert. En konjunksjon kan også inneholde mer enn to planeter. Involverer den mer enn tre planeter, kalles den et stellium. Igjen må alle planetene tilpasse seg hverandre og vil prege hverandre på godt og vondt.

For eksempel vil en konjunksjon mellom Venus og Mars være en intensivering av kjærlighetsenergien. Både det romantiske, erotiske og seksuelle spiller på lag. Personen vil være tydelig på sine behov og ønsker, være rett på sak og som oftest lykkes godt i pardansens allsidige verden. Skjer det i Vektens tegn, vil Venus være den sterke part fordi her er Venus i sitt eget tegn. Mars er på «bortebane» og i en mer svekket posisjon. Personen vil da være mer drevet av romantiske forestillinger, estetikk, harmoni og ingen sex uten kjærlighet.

I Skorpionen vil det være omvendt. Da vil Venus komme på defensiven fordi her hersker Mars og legger føringene. Det vil også være ulikheter avhengig av om dette er hos en kvinne eller mann. Det er lettere for en mann å håndtere en sterk Mars og en svekket Venus enn det er for en kvinne. Og tilsvarende er det bedre for en kvinne å ha en sterk Venus og en svekket Mars, fordi Mars og Venus er henholdvsis maskuline og feminine planeter.

En uheldig kombinasjon 

Et annet eksempel vil være en konjunksjon mellom Månen og Saturn. I utgangspunktet er dette en uheldig kombinasjon fordi Månen faller helt i skyggen av den sterke og dominerende Saturn. Kombinasjonen kan virke hemmende på følelser. Personen kan føle seg avvist og oppleve tilværelsen som strevsom, full av krav, forpliktelser og ansvar.

Uansett hvor mye en strever, er det likevel aldri bra nok. Skjer dette i Steinbukken, kan det ha en slik effekt fordi her er Saturn sterk og Månen svak. I Krepsen vil denne konjunksjonen være langt mildere. Her er Månen på hjemmebane, og Saturn må oppføre seg som en fremmed gjest på familiebesøk. Her kan det få fram mer positive egenskaper som ansvarsfølelse, selvdisiplin, orden, god barneoppdragelse og struktur i hjemmet.

Konjunksjonen tilsvarer 0° Væren, og bringer følgelig med seg styrke og selvstendighet. Personer med mange konjunksjoner vet oftest hva de vil. De spør sjelden andre til råds. Igjen er dette egenskaper med styrker og svakheter. Personen kan bli for egenrådig og selvopptatt. På den annen side får personen som regel mye gjort hvis energiene kan utnyttes positivt.

Opposisjonen – 180°

Igjen har vi å gjøre med et ambivalent aspekt med styrker og svakheter. Opposisjonen er et dynamisk aspekt og rommer symbolikken av motsatte stjernetegn. Mens konjunksjonen går mer på det indre av å forene motstridende krefter i personen selv, handler opposisjonen i større grad om de opplevelsene av læring, inspirasjon, utfordring og konflikt en kan møte i relasjon til andre. De motsatte tegnene kan under gode omstendigheter være idealer for hverandre. Og i verste fall viser de motsatte tegnene våre dårligste sider.

Opposisjonen viser våre projeksjoner. Det vil si hvordan vi for eksempel ser sider i oss selv i andre. Fordi det er vanskeligere å innrømme feil i seg selv, er det lettere å se dem hos andre. Det kalles å møte seg selv i døren. Opposisjonen kan ofte vise slike mønstre og tema i ens liv, eller føre til at andre mennesker blir et speil på egne konflikter.

Generelt er opposisjonen en dynamisk motsetning som rommer et stort potensial. Mellom 0° Væren og 0° Vekten er det to kardinaltegn som signaliserer konflikt, men det er tegn i harmoniske elementer, ild og luft i forhold til hverandre. Opposisjonen er som parforhold. Det kan være alt fra himmel, fryd og gammen til stridigheter, ufred og en jammerdal av problemer. Det er opp til den enkelte å gjøre det beste ut av det. Igjen handler det om ulike planeter og styrkeforholdet innbyrdes mellom dem avhengig av tegnplassering.

Kvinkuns – 150°

Dette aspektet faller i samme kategori som konjunksjonen og opposisjonen ved at det ikke er entydig om det er harmonisk eller konfliktfylt. Også her kommer det an på sammenhengen, hvilke planeter det gjelder, og hvilke tegn de er plassert i.

I Zodiaken lander dette aspektet på 0° Jomfruen og 0° Skorpionen. På engelsk kalles aspektet for «inconjunction». Det betyr «ikke i konjunksjon». For eksempel er Væren og Jomfruen nokså fremmede tegn i forhold til hverandre, de er ikke i konjunksjon.

Både Jomfruen og Skorpionen er orientert om helse. Jomfruen er mer fysisk orientert med vekt på hygiene, kosthold og sunne vaner i hverdagen. Skorpionen er mer brutal. Den foretrekker operasjoner hvor det syke skjæres vekk og ondet tas ved roten. Eller terapi hvor en tas tilbake til barndommens traumer for å rense psyken for nevroser, angst, fobier, skyldfølelse, selvforakt, frykt og andre uhumskheter som kan plage en stakkars sjel.

Det er følgelig noe terapeutisk og korrigerende over dette aspektet. Planeter i dette aspektet viser sider ved personen som trenger korrigering enten på det kroppslige eller mentale planet, eller begge deler.

Orb

I beregningen av aspektene tillates det alltid et visst slingringsmonn, eller såkalt orb. Det er delte meninger om hvor store orber som kan tillates. Det er opp til den enkelte å justere sitt eget dataprogram og velge de orbene en foretrekker. Alle er dog enige om at jo mindre orb, jo sterkere er aspektet. Og jo større orb, jo svakere er aspektet.

Med strenge orber blir det færre aspekter, og man kan konsentrere seg om dem som en er sikker på er sterke i horoskopet. Med rause orber får en mange aspekter å forholde seg til, og tolkingen blir mer komplisert. Én måte å finne ut om et aspekt er virksomt på, er å spørre personen det gjelder, om vedkommende kan være undersøkende omkring aspektene. Her vil erfaringen ofte være en pekepinn på hvor store orber en skal tillate i tolkningen.

Enkelte dataprogrammer tegner aspektene inn i horoskopet med ulik tykkelse avhengig av om orben er stor eller liten. Det kan gi et godt visuelt inntrykk. Dataprogrammene tegner også ofte aspektene med ulike farger. Gjerne med varme farger som rødt, oransje og gult for harmoniske aspekter, og kalde farger som blått, fiolett og lyseblått for konfliktfylte aspekter. Her er det ingen generell standard, og det er opp til den enkelte å bruke egne farger som lar seg innstille i de mer profesjonelle astrologiske dataprogrammene som Solar FireKeplerSirius og andre.

I et stellium, altså en konjunksjon med flere enn tre planeter, kan det tillates større orber. Fenomenet kalles «translation of light». Et eksempel kan være et stellium i Løven av Venus på 12°, Merkur på 15°, Solen på 19° og Uranus på 25°. Teknisk sett er ikke Venus og Uranus i aspekt da det er 13° mellom dem. De er imidlertid i aspekt når de inngår i en slik aspektrekke. Det samme vil gjelde med for eksempel Mars på 25° Skytten. Den vil være i trigon til Uranus, og teknisk sett ikke i aspekt til verken Venus eller Merkur, men blir det gjennom «translation of light».

Applikerende og separerende aspekter

Viktig å få med seg er også om et aspekt er applikerende eller separerende. Alle planetene er i kontinuerlig bevegelse. Når to planeter er i aspekt, kan planetene enten bevege seg mot aspektet, applikerende, eller vekk fra aspektet, separerende. Det er litt som før og etter julaften, eller før og etter orgasmen, for å gjøre det helt tydelig. Det applikerende aspektet er sterkere, det inneholder forventning, spenning, det beveger seg mot klimaks. Det separerende aspektet er svakere, mer avslappet og uten samme intensitet.

For å kunne vite om et aspekt er applikerende eller separerende, må en vite planetenes relative hastighet i forhold til hverandre. Dette bestemmes av en planets omløpstid rundt solen. For eksempel bruker Venus 1 år rundt Solen, mens Jupiter bruker 12 år. Venus beveger seg derfor mye raskere. Venus på 12° Tyren og Jupiter på 15° Jomfruen er dermed et applikerende aspekt. Aspektet er nøyaktig på 15° Jomfruen og Venus beveger seg mot dette gradtallet. Hadde Venus vært på 17° Tyren, ville det vært et separerende aspekt.

Voksende og avtagende aspekter

To planeter vil alltid være i en syklus i forhold til hverandre. Hvor aspektet oppstår i horoskopet, vil avgjøre om det er et ungt og voksende aspekt eller et voksent og modent aspekt. Dette kan være forvirrende når det gjelder applikerende og separerende aspekter, men dette er to forskjellige prosesser. Få med deg også dette!

For eksempel er månesyklusen en slik syklus mellom Solen og Månen. Den begynner ved nymåne når Solen og Månen er i konjunksjon og deler samme gradtall. Solen bruker 1 år på å gå rundt hele horoskopet. Månen er langt den raskeste og bruker bare 28 dager. I løpet av 7,4 dager har Månen kommet til 1. kvarter. Den er da i et 90° aspekt til Solen. Dette aspektet vil da være voksende, fordi Månen befinner seg i den voksende fasen av månesyklusen fram mot fullmåne. Det skjer 7,4 dager etter. Månen har da nådd fram til fullmånen og danner en opposisjon til Solen. (Ser en i et horoskop at noen har Solen og Månen i konjunksjon, vet man at de født ved nymåne. Er Sol og Måne i opposisjon, er de født ved fullmåne.)
7,4 dager etter det igjen vil Månen komme til 2. kvarter. Den er da igjen i et 90° aspekt til Solen for andre gang. 7,4 dager senere er Månen igjen tilbake til Solen i en konjunksjon. Da har det gått 29,6 dager, fordi Solen også har beveget seg omtrent 30 grader i løpet av denne tiden som Månen har beveget seg 360 grader.

Poenget er at i denne syklusen danner Sol og Måne to kvadraturer på 90°. Det er imidlertid forskjell på disse to kvadraturene avhengig av om de er før eller etter fullmånen. Det voksende aspektet er oftest mer pågående og uttrykksfullt, det skal samle nye erfaringer, er ungt, umodent og generelt et mer hissig aspekt. Det avtagende aspektet er mer modent, avslappet, har samlet erfaring og skal i større grad integrere og gi sin visdom videre.

Orienter deg i horoskopet

Det er to bevegelser i solsystemet som man  forholde seg til i horoskopet. Den ene er jordens rotasjon om sin egen akse. Den andre er jordens bevegelse i sin bane rundt Solen. I horoskopet er dagbevegelsen med klokken, og årsbevegelsen mot klokken.

Det vil si at ved soloppgang står Solen opp ved Ascendanten mot øst i horoskopet. Så beveger Solen seg i løpet av dagen med klokken. Ved middagstid er Solen i senit eller mot syd i horoskopet. Om kvelden går den ned i vest. Om natten beveger den seg mot nord, som er hele den nedre halvdelen av horoskopet.

Planetenes bevegelser gjennom året går den andre retningen. Det vil si at dersom Solen er i Væren ved vårjevndøgn 20. mars, vil den i løpet av året bevege seg mot klokken og følge Zodiaken til Tyren, Tvillingene og Krepsen, og så videre.

Heldigvis beveger alle planetene seg samme vei rundt Solen i solsystemet, med unntak av alle planetene i sine retrograde perioder, med unntak av Solen og Månen som aldri er retrograd. I retrograde perioder ser det ut som planetene går baklengs. Men dette skyldes deres plassering i forhold til jordens bane, og ikke at de plutselig går baklengs i sin bane rundt solen.

For å forstå aspektene må en ha litt elementære astronomiske kunnskaper om hvordan solsystemet virker, og forstå hvordan planetene beveger seg i forhold til hverandre.

En annen metode

En annen måte å forstå aspektene på er ved å ta utgangspunkt i 0° Løven for høyre side av horoskopet. Løve–Vannmann er en opposisjon på 180°. Vannmannen er styrt av Saturn. Det vil da si at opposisjonen tar farge av Saturn. Det gir en stemning av begrensning, ansvar og disiplin, og er et sted en møter utfordringer i livet, et læreaspekt av de helt store.

Løve–Skorpion markerer kvadraturet på 90°. Skorpionen er styrt av Mars, så dette aspektet vil ta preg av krigsplaneten Mars og slå an tonen for konflikt, spenning, rastløshet, aggresjon og krig om nødvendig.

Løve–Vekt markerer sekstilen på 60°. Vekten er styrt av Venus, så dette er et harmonisk aspekt fylt av kjærlighet, gjensidig omtanke, hensyn, kunnskap og kunst.

Løve–Jomfru markerer halvsekstilen på 30°. Jomfruen er styrt av Merkur, så dette er et læreaspekt for kommunikasjon, modning og tilegnelse av kunnskap.

På venstre side av horoskopet vil nøyaktig den samme aspektdynamikken komme for en dag om man tar utgangpunkt i 0° Krepsen, hvor de samme planetene vil markere Saturn for opposisjonen, Jupiter for trigonet, Mars for kvadraturet, Venus for sekstilen og Merkur for halvsekstilen.

Bildet til venstre: Aspektene med utgangspunkt i 0° Løven og 0° Krepsen.

De fire byggesteinene

Aspektene fremstår forhåpentligvis ikke lenger som «de rare strekene» i horoskopet. Planetene er som mennesker. De har personlighet, karakter, vaner og uvaner. At like barn leker best, og at motsetninger tiltrekker hverandre, gjelder også i astrologien. Aspektene er nøkkelen til å forstå den innbyrdes dynamikken mellom planetene. Det er her ens mest grunnleggende livstema kommer for en dag, både ens positive og talentfulle sider og der hvor skoen trykker og en møter utfordringer og vanskeligheter på livets vei. Spesielt når vi kommer til tolkning, er aspektene av sentral betydning. Det er en fordel å ha denne kunnskapen godt på plass før vi går i gang med å trekke mening ut av horoskopet.

Så langt har vi gjennomgått de fire byggesteinene i astrologien og lagt et fundament av tegn, planeter, hus og aspekter. Nå gjenstår det ikke så mye før vi kan sette bitene sammen og begynne på den levende astrologien – som er å tolke horoskoper.

Spørsmål til aspektene

1) Hva er astrologiens fire byggesteiner?

2) Hva er den naturlige Zodiaken?

3) Hvorfor er 120° et harmonisk aspekt (angi to grunner)?

4) Hva menes med å skli til helvete på sine trigoner?

5) Hva kjennetegner sekstilaspektet?

6) Lag en liste over de tradisjonelle aspektene, med gradtall, navn og symbol.

7) Hva er kvadraturets positive sider?

8) Gi en beskrivelse av Mars i konjunksjon med Saturn i henholdsvis Væren og Vekten.

9) Hvor stor er en moderat orb ved Solen i aspekt til Jupiter?

10) Hvilket aspekt er relatert til helse?

11) Hva er «translation of light»?

12) Merkur er på 24° Tvillingene og Jupiter på 20° Vekten. Hva slags aspekt er det, og er det applikerende eller separerende?

13) Venus er på 7° Steinbukken og Mars er på 4° Skorpionen. Aspektet er separerende, men er det voksende eller avtagende? (Vanskelig!)

14) Hvilke to planeter går aldri retrograd?

15) I hvilken retning går planetenes dagbevegelser og årsbevegelser i horoskopet?

Mediums astrologiskole 

Mediums astrologiskole er en enkel innføring i astrologiens ABC fordelt på 12 artikler som har vært publisert i Medium. Astrologi er faktisk mye enklere enn sitt rykte. Det er systematisk, fornuftig og enkelt, ifølge astrolog og forfatter av disse artiklene, Christian Paaske. Du trenger ikke kunne alt for å bruke og ha glede av astrologi, men for hver leksjon vil du forstå og kunne bruke stadig mer av dine kunnskaper. I løpet av leksjonene vil du bli i stand til å tolke ditt eget og andres horoskop. Astrologi handler ikke om stjerner og planeter ute i verdensrommet, men er først og fremst en psykologi og dyp visdom om oss selv, samfunnet, tiden og livet i sin helhet.

Denne artikkelen ble første gang publisert i Medium utgave 3-2014. De tre første er publisert på nettet og de neste publiseres forløpende hver fredag morgen fremover: 

Astrologiskolen del 1: Horoskopets indre dynamikkEt vakkert arrangement: polariteter, elementer og kvaliteter

Astrolologiskolen del 2: Sol og Måne – et speilbilde av oss selv: Astronomi og astrologi – en ulykkelig skilsmisse

Astrologiskolen del 3: Planetene: Bli kjent med alle sidene av deg selv

Astrologiskolen del 4: Finn din livsoppgave gjennom stjernetegnene

Astrologiskolen del 5: Få sjelen til å blomstre – finn din livsarena  

Astrologiskolen del 6: Aspektene er nøkkelen til dine livstema

Astrologiskolen del 7: Den indre dynamikken i horoskopet – Oppdag dine svake og sterke sider

Astrologiskolen del 8: De mystiske måneknutene – Oppdag dine tidligere liv

Astrologiskolen del 9: Den levende astrologien – tolkning av horoskopet del 1 av 2

Astrologiskolen del 10: Den levende astrologien – tolkning av horoskopet del 2 av 2

Astrologiskolen del 11: Spådom med astrologi – transitter, del 1

Astrologiskolen del 12: Kunsten å veilede andre med astrologi. Den astrologiske konsultasjonen og 12 vanlige tabber

Artikkelserien ble første gang publisert i Medium i 2014 og 2015.