Hjem stikkord Dyder

Merke: dyder

Selvdisiplin tilfredsstiller sjelen

Dagens kort mandag 13. februar er «Selvdisiplin», som er trukket fra refleksjonskortene laget av The Virtues Project.. Selvdisiplin handler om å mestre deg selv, slik at du kan leve ut ifra dine høyeste verdier og nå målene dine.

Hjertets diplomati

Dagens kort denne lørdagen den 8. august ble dyden «Taktfullhet», som handler om å si sannheten på en vennlig måte.

Fokus på ærlighet i dag

Denne tirsdagen 4. august ble dagens kort «Ærlighet», som er å være sannferdig, oppriktig, åpen og ekte.

Fine dydekort for barn

Dyder er universelle verdier som verdsettes av alle kulturer og trossystemer som kjernen i vår personlighet. Disse dydekortene er et fint hjelpemiddel for å bevisstgjøre både barn og voksne på hva disse verdiene innebærer.

Takksigelse belønner oss

Dagens refleksjonskort søndag 19. april er takknemlighet – en dyd som kan lindre sørgmodighet, forene oss med andre, fornye håpet, gi oss perspektiv og gjøre oss tilfredse og glade. Takknemlighet bidrar til å belønne oss og tiltrekker velsignelser.

Toleranse: å verdsette mangfold

«Alt som irriterer oss ved andre, kan gi oss en forståelse av oss selv», sa psykologen Carl Gustav Jung. Dagens kort lørdag 18. april er «Toleranse», en dyd som hjelper oss til å godta forskjeller og frigjør oss fra å være dømmende.

En hyllest til optimisme

Dagens refleksjonskort denne fredagen den 17. april minner oss om den verdifulle egenskapen optimisme. Det å bevare en optimistisk innstilling med håp og tro på bedring, uansett hva som skjer, hjelper oss og løfter oss opp og frem.

Rettferdighet: å se etter sannhet

Denne onsdagen 15. april står det rettferdighet på dagens kort. Rettferdighet er å være rettskaffen i alt vi foretar oss. Vi ser hele tiden etter sannheten og bøyer ikke av for andres dømming eller oppfatninger.

Gavmildhetens doble bonus

Dagens refleksjonskort denne påskesøndagen 12. april ble gavmildhet, som er å gi noe til andre som er av verdi for oss.

Vilje til å holde ut

Denne påskeaftenen, lørdag 11. april, ble dydekortet «Tapperhet» trukket fra refleksjonskortene som er laget av The Virtues Project. Tapperhet er karakterstyrke. Det er vilje til å holde ut uansett hva som skjer, med mot, tillit og tålmodighet.