Hjem stikkord Karma

Merke: karma

Tips til deg som vil forstå dine tidligere liv

Tror du på tidligere liv, og ønsker du å forstå dem? Her har siviløkonom Roar Krogshus en del tips om dette. Han er aktuell med en bok om reinkarnasjon og har skrevet over 4000 karmahoroskop siden sent på 90-tallet.

Kan troen på reinkarnasjon bidra til en bedre verden?

Siviløkonom Roar Krogshus hevder at verden ville være et bedre sted hvis troen på reinkarnasjon var mer utbredt. Han er aktuell med en bok om reinkarnasjon.

– Viktige hendelser i livet henger ofte sammen med tidligere liv

Roar Krogshus har levert til sammen over 4000 karmahoroskop siden sent på 90-tallet. Nå har han gitt ut bok om reinkarnasjon. I denne artikkelen gir han eksempler på hvordan hendelser i dette livet ha bakgrunn i tidligere liv.

Har kirken undertrykket kunnskapen om reinkarnasjon?

Siviløkonom Roar Krogshus er aktuell med en bok om reinkarnasjon. Han hevder at reinkarnasjon opprinnelig var del av den kristne tro, men at dette ble fjernet fra bibelen som del av et maktspill.

Siviløkonom hevder å ha vært Roald Amundsen i sitt forrige liv

I boka «Mysteriet livet og karma – på sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen» skildrer Roar Krogshus hendelser som indikerer at han kan ha vært Roald Amundsen i sitt forrige liv. I dette intervjuet forteller han om noen av de viktigste elementene i dette.

Siviløkonom om reinkarnasjon: Konfronterte egen frykt

Siden sent på 1990-tallet har siviløkonomen Roar Krogshus levert til sammen over fire tusen karmahoroskop. Nå har han gitt ut en bok der han beskriver hvorfor han ifølge ham selv med stor sannsynlighet var Roald Amundsen i sitt forrige liv. I denne artikkelen forteller han at bokprosjektet innebar å konfrontere sin egen frykt.

Spør et medium

Her svarer Aud Rameckers Baltzersen på spørsmål om healing, kanalisering, mediumskap og åndeverdenen generelt. Denne gangen gir hun svar på spørsmål om man kan få dårlig karma av å skilles, samt om en avdød bestemor som Linn føler mye nærvær av og om en som sitter i rullestol kan bli healer.
medium +

MIDTLIVSKRISEN – naturens signal til spirituell oppvåkning!  

Mange opplever en følelse av tomhet, motløshet, depresjon og meningsløshet midt i livet. Livsgnisten og entusiasmen ebber ut og man sitter igjen med frustrasjoner og spørsmål om hva som egentlig er meningen med livet og om dette er alt. Slik vurderer en sjaman synet på midtlivskrisen og hvorfor denne kan være en av livets store gaver for oss mennesker!
medium +

Hva er meningen med livet?

To av de mest sentrale spørsmålene som vi mennesker søker svar på, er hva er meningen med livet og hvorfor er jeg her? I denne artikkelen skal vi prøve å belyse og gi svar på disse spennende spørsmålene sett fra et sjamanistisk synspunkt.
medium +

Felles struktur i dødsberetninger

Er reinkarnasjon en realitet? Det finnes en vesentlig mengde forskning og personlige beretninger fra vestlige leger, forskere og terapeuter, som kaster et forklarende lys over fenomenet, ifølge Roar Krogshus.