Hjem stikkord Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

Merke: Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

medium +

Offentlig kreftomsorg strekker ikke til

En undersøkelse viser at kreftpasienter føler seg for dårlig ivaretatt. Ja, de får stråling, cellegift eller operasjon for å bekjempe selve sykdommen, men hva med frykten, ettervirkningene og de praktiske vanskene som følger med? For mange blir løsningen alternativ behandling.