Hjem stikkord NST

Merke: NST

«Kvinner har ikke betydning i det norske samfunn»

I en pressemelding fra Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (NST), går foreningen hardt ut mot Samarbeidsrådet for Tros- og Livssyn (STL) etter at NST på nytt er nektet medlemskap i samarbeidsrådet. Tittelen på artikkelen demonstrerer inntrykket lederen i NST har fått av STLs syn på kvinner, likestilling og likeverd.

Spør et medium og få svar

I denne spalten kan du få svar på spørsmål om tema som kanalisering, mediumskap, husrens, healing og åndeverdenen generelt. Medium André Kirsebom svarer.

Spirituell presteutdannelse i Norge

De siste årene er det stadig blitt mer fokus på det åndelige. I stedet for å vie seg i Den norske kirke eller humanetisk, velger nå flere og flere å gjøre dette ved en spirituell seremoni. Det har også blitt vanligere med spirituelle navnedager, konfirmasjoner og gravferder. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn tilbyr slike seremonier ved sine spirituelle prester.