Sprer stråler av håp for fremtiden

Den internasjonale kampanjen «Alt blir bra» ble skapt for å spre håp og oppmuntring i koronakrisen. Nå bringer kampanjen «Jorden er kun ett land» håpet noen skritt videre, for å inspirere oss til å skape en bedre verden sammen.

«Alt blir bra» er en internasjonal kampanje som startet i Italia, et land som har vært spesielt hardt rammet av koronaviruset. Det begynte med at barn og unge laget tegninger av en regnbue og teksten «Andrà tutto bene!» – som betyr «alt blir bra». Tegningene prydet vinuder og ble delt i sosiale medier som en oppmuntring i strømmen av smittede, alvorlig syke og døde for å spre håp.

Kampanjen «Jorden er kun ett land» på Facebook og Instagram bringer dette videre.

− Det begynte som en personlig respons på en åndelig tørst blant venner og bekjente i disse koronatidene. Vi så at denne visjonen har resonans både blant barn og voksne, forteller Kitt Sandvik. Det startet med at en gruppe venner, ungdommer, familier og noen representanter fra bahá’i-samfunnet rådslo om hvordan de kunne ta kampanjen «Alt blir bra» litt videre.

− Det var spesielt noen fra en barnegruppe i et nabolag som allerede har laget tegninger der de tenkte på hele verdens barn og hvordan planeten vår har det, forteller Kitt, som er bahá’i.

Håp om en bedre fremtid

For å spre mer håp om en bedre fremtid både for alle barn, unge og voksne, for fremtiden og for planeten vår jorda, så startet altså en gruppe engasjerte og glødende mennesker denne kampanjen «JordenErKunEttLand». Den er tenkt både som personlig inspirasjon i hverdagen og også en mulighet til å dele noe kollektivt med andre som kan inspirere både enkeltmennesker og samfunnet generelt i hvordan vi kan bidra til å skape en litt bedre verden der man bor – for alle.

Kitt Sandvik er bahá’i og har et glødende engasjement for å spre håp om en bedre fremtid.

− Håpet er at hvem som helst kan stå bak dette, og at taglinen vil inspirere barn, ungdom, voksne og familier til å dele på egne kreative måter hvordan det ser ut hvis vi virkelig tenker at jorden kun er et land … Hva gjør det med oss? Hva løser det? Hvordan kan vi som individ og samfunn da være og utvikle oss? spør Kitt.

De er med på kampanjen deler inspirasjon og håper at andre vil bidra med egne historier, prosjekter og kreative bidrag for å dele denne visjonen med andre – uansett hvilken bakgrunn man har eller hvilken tro man tilhører.

− Hva ønsker dere å oppnå med prosjektet?

­− En verden der vi vil tenke mer på hverandre, og ta glede i hverandre og se hvordan vi enkelt kan bidra til dette i våre egne liv, familier og grupper og nabolag, svarer Kitt.

Inspirasjonen bak

Selve sitatet i kampanjen er fra Bahá’u’lláh (1817-1892), grunnleggeren av bahá’i-troen:

 

På engelsk er hele sitatet slik:

«It is not for him to pride himself who loveth his own country,
but rather for him who loveth the whole world.
The earth is but one country, and mankind its citizens.»

(Tablets of Bahá’u’lláh, Lawh-i-Maqsúd)

Bahá’i-troen er den yngste av verdensreligionene og har over seks millioner medlemmer i alle deler av verden. Det er den geografisk nest mest utbredte religion i verden etter kristendommen.

Bahai.no blir vi møtt med denne teksten:

«Menneskeheten står overfor et kritisk behov: å finne en global visjon som kan forene mennesker og samfunn. En slik visjon legges frem i skriftene til Bahá’u’lláh som hevder å være Guds profet for vår tid. 

Bahá’í-troen, den yngste av verdensreligionene, er basert på hans lære. Religion er det mest effektive middel for å forvandle menneskets oppførsel, relasjoner mellom folk og samfunnsstrukturer, ifølge Bahá’u’lláh. Verdens seks millioner bahá’íer dyrker sine kjærlighets-, kunnskaps- og viljes-evner for å oversette tro til handling.

Inspirert av Bahá’u’lláhs visjon inviterer bahá’íer over hele Norge deg til å fremme menneskehetens enhet, uten tanke på  religiøs bakgrunn, etnisitet, kjønn eller sosial status.»

Her er en nydelig film om bahá’i-troen som varmt anbefales: Lyset demrer

 

 

 

 

«La din visjon omfavne hele verden…»

— Bahá’u’lláh (1817-1892), grunnleggeren av bahá’i-troen

Her er kampanjen på sosiale medier: 

Facebook: «Jorden er kun ett land»

Instagram: «Jorden er kun ett land»