Medium utg 2/21 i salg nå!

Medium utgave 2 (89,- inkl. porto!)

 Bladet kan forventes i uke 10